کشاورزی

سی دی (CD) آموزش کشاورزی

دستگاه موردنياز

تعدادسي دي

نام برنامه آموزشي - كاربردي

رديف

كامپيوتر

1 حلقه

ديكشنري تخصصي كشاورزي

1

كامپيوتر

2 حلقه

آموزش نگهداري زنبورعسل

2

كامپيوتر

1 حلقه

معرفي كامل آفات ، بيماريهاوعلفهاي هرزمركبات

3

كامپيوتر

1 حلقه

معرفي كامل آفات ، بيماريهاوعلفهاي هرز سيب

4

كامپيوتر

1 حلقه

معرفي كامل آفات درختان ميوه سردسيري درايران

5

كامپيوتر

1 حلقه

آفات، بيماريها وعلفهاي هرز پسته

6

كامپيوتر

1 حلقه

آفات، بيماريها وعلفهاي هرزچغندرقند

7

كامپيوتر

1 حلقه

آفات، بيماريها وعلفهاي هرز سيب زميني

8

كامپيوتر

1 حلقه

آفات وبيماريهاي جاليز(به همراه فايلهاي لازم براي كنفرانسهاي دانشجويي)

9

كامپيوتر

1 حلقه

نشانه هاي كمبودعناصرغذايي اصلي (پرمصرف) بر روي گياهان

10

كامپيوتر

1 حلقه

نشانه هاي كمبودعناصرغذايي كم مصرف (ميكرو) درگياهبه همراه  علائم مسموميتهاي ناشي از زيادي آنها

11

كامپيوتر

1 حلقه

شناسايي ومبارزه باعلفهاي هرز موجود درايران

12

كامپيوتر

1 حلقه

 نگهداري وپرورش گياهان آپارتماني

13

كامپيوتر

1 حلقه

نرم افزارآموزشي كاشت تابرداشت زعفران

14

كامپيوتر

1 حلقه

نرم افزارآموزشي نگهداري وپرورش گوسفند

15

كامپيوتر

1 حلقه

نرم افزارآموزشي نگهداري وپرورش شترمرغ

16

كامپيوتر

1 حلقه

(آموزش مرغداري (پرورش مرغ گوشتي

17

كامپيوتر

1 حلقه

   (مديريت تلفيقي آفات) IPMنرم افزار

18

ويدئوسي دي

1 حلقه

كشت وپرورش ذرت وسورگوم

19

ويدئوسي دي

1 حلقه

(گلخانه هاي هلند(زبان اصلي

20

ويدئوسي دي

1 حلقه

(آموزش هرس(فيلم آموزشي ترويجي شبكه خراسان

21

ويدئوسي دي

1حلقه

آموزش كاشت خربزه زيرپلاستيك (مزيت ها:كم آب و زودرس)

22

ويدئوسي دي

1 حلقه

پرورش خانگي قارچ صدفي

23

ويدئوسي دي

2حلقه

پرورش قارچ دكمه اي وصدفي به همراه روش توليدكمپوست

24

ويدئوسي دي

1 حلقه

آشنايي با روشهاي جديد زراعت لوبيا

25

ويدئوسي دي

1 حلقه

نحوه پرورش زنبورتريكوگراما

26

ويدئوسي دي

1 حلقه

آشنائي ومبارزه بابيماري آتشك (بيماري درختان گلابي ،به وسيب)

27

ويدئوسي دي

1 حلقه

كاشت ،داشت وبرداشت گوجه گلخانه اي

28

ويدئوسي دي

1 حلقه

كاشت ،داشت وبرداشت فلفل گلخانه اي

29

ويدئوسي دي

1 حلقه

كاشت ،داشت وبرداشت خيار گلخانه اي

30

ويدئوسي دي

1 حلقه

آموزش خيارگلخانه،به انضمام روشهاي  مبارزه بامگس خربزه

31

ويدئوسي دي

1 حلقه

مراحل احداث گلخانه ونگهداري آن

32

ويدئوسي دي

1 حلقه

پرورش گوساله شيري

33

ويدئوسي دي

1 حلقه

پرورش علمي بوقلمون گوشتي

34

ويدئوسي دي

1 حلقه

آموزش نگهداري ،تكثير وپرورش  بلدرچين

35

ويدئوسي دي

1 حلقه

هرس درختان هسته دار+هرس انگور

36

ويدئوسي دي

1 حلقه

هرس به ،سيب  پايه بذري ومالينگ

37

ويدئوسي دي

1 حلقه

پرورش زرشك ،بهداشت زعفران،فراوري پسته

38

ويدئوسي دي

1 حلقه

مبارزه باكرم سفيد ريشه + مقابله باسرمازدگي

39

ويدئوسي دي

1 حلقه

پيوندگردو + هرس انگور

40

ويدئوسي دي

1 حلقه

روشهاي محلولپاشي + كمبود آهن درگياهان

41

كامپيوتر

1 حلقه

آفات ،بيماريها وتغذيه درگندم

42

ويدئوسي دي

1حلقه

سيستمهاي حرارتي وتهويه درگلخانه هاي هلند

43

ويدئوسي دي

1حلقه

زمستان گذراني حشرات+پرورش گوجه گلخانه اي+پرورش پسته

44

ويدئوسي دي

1 حلقه

(كاشت كنف (گياه پرفايده

45

ويدئوسي دي

1 حلقه

(آموزش كار وتنظيمات بيلر(ماشين بسته بندي علوفه

46

ويدئوسي دي

1 حلقه

بادام ؛ كاشت داشت وبرداشت

47

ويدئوسي دي

2 حلقه

زيتون ؛ راهنماي پرورش ونگهداري

48

ويدئوسي دي

3 حلقه

پرورش ماهي

49

ويدئوسي دي

1 حلقه

زعفران ؛ راهنماي كاشت ،داشت وبرداشت

50

ويدئوسي دي

1 حلقه

(آشنائي با بيماري بوته ميري فوزاريومي (طالبي

51

كامپيوتر

1 حلقه

(راهنماي سموم آفت كش ايران (سال 88

52

 

نحوه اعلام سفارش سی دی

علاقمندان می توانندجهت دریافت عناوین موردنیازخودپس ازواریزوجه به حساب جام (بانك ملت)شماره ۲۱۲۵۱۷۲۹۲  به نام علي برازنده - به ازاء هرحلقه سی دی ۱۰۰۰تومان به علاوه هزینه پست پیشتاز (۲۰۰۰تومان بابت ۱تا۵۶حلقه)سفارش موردنظرخودرادریافت نمایندبدیهی است ارسال دقیق آدرس وکدپستی گیرنده درتسریع ارسال سفارش بسیارموثرخواهدبود.تلفن تماس:۰۹۱۵۵۰۲۲۲۳۲

هدف بنده ایجادانگیزه وعلاقه برای مشاغل سالم وحلال بوده وامیدوارم هرایرانی باپیداکردن جایگاه واقعی خود وطبق لیاقتهاوتخصص به کاربپردازد بنابراین نظرهاوهمکاری شماعزیزان درتکمیل لیست برنامه های آموزشی کمک  شایانی خواهدبود.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد 1389ساعت 9:54  توسط برازنده  | 

نكات مهمي كه قبل ازاقدام به سمپاشي گياهان بايد ازآنهاآگاه باشيم :

 

سم ،اين واژه نام آشناكه درقديم باشنيدن نام آن چهره مرگ رادرذهن خود تصورمي نمودند ،امروزه دركارخانجات به توليدانبوه مي رسد وطوري در زندگي ماانسانها تاثيرگذار شده كه بدون آن توليدات كشاورزي درحد تجارتي امكان پذيرنبوده ويا لااقل دربازارهاي پر رقابت جهاني داراي توجيه اقتصادي نيست.

ازقديم گفته اند : چيزي كه زيادشد كم ارزش مي شود؛اما زيادشدن اين موادشيميائي دليل بربي خطرشدن آنهانيست.

گاهي پيش مي آيد كه گياهان موردعلاقه ما درمنزل ويا درختاني كه درباغ يا باغچه داريم دچار مشكلاتي مي شوند دراين مواقع همه سعی بر این داريم كه سراغ آسانترين راه يعني سمپاشي رفته واز بهترین و قویترین آفت کش‌ها در کنترل آفات و بیماریهای محصولاتمان استفاده نمائيم ولی ازآسيبهائي که سموم شیمیائی با جان و روان بشر میکند چندان خبر نداشته و تنها علائم حاد مسمومیت را  حالت تهوع وتشنج می دانيم واطلاعات ناقصي ازارتباط  آفت‌کش ها با بروز بیماری‌های خطرناکی چون سرطان خون ،سرطانهای دستگاه گوارش و سایر اختلالات فیزیولوژیکی در بدن انسان داريم.

اين درحالي است كه درجامعه ماهيچ  متولي مشخصي براي كنترل بهداشت ميوه هاي توليدي وجود نداشته وگاهي ميوه هاي تازه سمپاشي شده بدون كوچكترين كنترلي (مثل كنترل حدمجازباقيمانده سموم)مستقيما واردميادين تره بارشده وبه مصرف مي رسند بطوريكه گاهي قوه چشايي به تنهايي براي تشخيص مزه سم كفايت مي كند ديگرواردمسائلي همچون سرب وارسنيك وجيوه و... نمي شويم.

بنابراين به عنوان كارشناس كشاورزي وظيفه خود مي دانم كه توصيه هايي را با دو ديدگاه مختلف (گياهپزشكي وبهداشتي)به عرض دوستان عزيزي كه به هردليل آشنائي چنداني با اين تركيبات خطرناك شيميائي ندارند ،برسانم:

1- درصورتي كه برگ گياه دچارآفت شده باشد(چنانچه اين خسارت درحدي است كه تصورمي كنيد اگرازآن جلوگيري نشود منجربه نابودي گياه يامحصول خواهدشد) نمونه برگ آلوده را داخل نايلون گذاشته وبه متخصص گياه پزشكي نشان دهيد واگر خسارت روي تنه درخت بوده ويابه هردليل قابل انتقال نباشدازايشان درخواست بازديد درمحل نمائيدتاپس ازبررسي دقيق وتعيين سم ،نسخه مربوطه را صادركرده وشما رابه مراكز داراي مجوز( از اداره كشاورزي ،واحدحفظ نباتات) معرفي كنند.

به عبارت ديگربراي نتيجه گرفتن ازسمپاشي وحفظ سلامتي خودتان سم را به تشخيص اصغر آقا قصاب واز دكان محمودبقال نخريد!

2- دقت كنيم كه موارد درج شده بر روي بسته بندي (ليبل)سموم ازجمله ميزان مصرف،دوره كارنس ،سازگاري و... براي رعايت كردن است نه فقط مطالعه .

ميزان مصرف: چنانچه دزمصرف سمي 5/1 درهزارعنوان شد يعني 5/1 ليتر سم در 1000 ليتر آب ريخته وسپس سمپاشي كنيد.مثلا در سمپاشي كه داراي مخزن 10 ليتري مي باشد 15 ميلي ليتر(همان سي سي)ودر سمپاش 20 ليتري 30 ميلي ليتر ريخته شود.

سوال:

 براي اينكه ازسمپاشي نتيجه بگيريم ومجبور به دوباره كاري وهزينه اضافه نشويم آيا مي توان گفت حال كه سمپاشي با دز 5/1درهزار خوب است پس 3 درهزار بهتراست وآفات رابهترمي كشد؟

جواب: خير؛ زيرا سازمانهاي تحقيقاتي با انجام آزمايشهاي مكرر دزمصرف سموم راطوري تعيين مي كنند كه اولا آفت موردهدف را كنترل كند و دوما حتي الامكان براي موجودات مفيدي كه بر روي گياهان زندگي مي كنند مضر نباشد.

براي بهترنتيجه گرفتن ازسمپاشي به جاي بالابردن ميزان مصرف بايد به اصول زيرپايبندباشيم : الف- انتخاب بهترين زمان براي سمپاشي (ازلحاظ دوره زندگي آفت طبق نظركارشناس وازلحاظ ساعات روز ،سمپاشي فقط درصبح زوديابعدازظهرانجام شود)

ب- استفاده ازسمپاش مناسب  (داراي فشار استاندارد وقطرخروجي ذرات سم متناسب بانوع مصرف).

ج- استفاده ازبهترين سم باتوجه به نوع آفت (باتوجه به نظركارشناس).

3- رعايت دوره كارنس:

به فاصله زماني مجاز بين آخرين سمپاشي تا برداشت محصول ،دوره كارنس گفته مي شود.

به عنوان مثال وقتي بر روي بطري سم نوشته شده دوره كارنس 14 روز ؛يعني از روزي كه سمپاشي انجام شد به مدت 14 روز ازچيدن ميوه هاوخوردن آنهاخودداري شود(حتي شستن ميوه آنراتميزنمي كند).

دانستن دوره كارنس چه كاربردي دارد؟

وقتي نوع آفت شناسايي شد،نوع سم را بسته به دوره ماندگاري ميوه بر روي گياه ( دوره كارنس) مشخص مي كنند به عنوان مثال براي كنترل شته سياه درتيرماه بر روي درخت سيب لبناني،مي توان از سم متاسيستوكس(اكسي دمتون متيل) با كارنس 21 روزاستفاده كردزيرا ميوه هاي اين درخت را حداقل 60  روزبعد برداشت كرده ومصرف مي كنيم اما براي بوته خيار كه اززمان گل دهي تابرداشت ميوه حداكثر3 روزطول مي كشد بايستي ازسموم باكارنس كم مثل ديكلرووس ،پي متروزين ، پريمور و... استفاده شود كه ضمن كنترل شته ،اثرسم نيزدرعرض كمتراز3 روز ازبين برود؛درغيراينصورت سم وارد دستگاه گوارش شده وعوارض آن دامنگيرماخواهدشد.

4- دوره تاخير:

به فاصله زماني بين تماس سم با بدن آفت وآغازاثرگذاري گفته مي شود.

بدن موجودات زنده از سيستم هاي مختلفي ازجمله سيستم اعصاب ،گوارشي، گردش خون و... ساخته شده است؛برخي ازمواد شيميائي پس ازورودبه بدن ،با ايجاد اختلال دربخشي از زنجيره يك سيستم ،محل موردهدف خودرا ازكارانداخته وبه تدريج باعث مرگ جاندارمي شوند.

بنابراين نبايدانتظارداشت كه سموم بلافاصله بعدازمصرف باعث منفجرشدن آفت شوند!زيرادراينصورت بسياري ازموجودات غيرهدف ازجمله زنبورعسل ،حشرات شكارچي و...رانيز ازبين خواهندبرد.

سوال:اگرحشره اي رادرون محلول سم انداخته وسپس بيرون بگذاريم وهنوز زنده وسرحال بودمي توان گفت كه اين سم كارايي ندارد وتقلبي است؟

پاسخ :باتوجه به تعريف دوره تاخير ،خير.

5- لتال دز (LD 50):

قدرت ودرجه مسموميت سم رانشان مي دهد واين عدد هرچه به صفرنزديكترباشد مشخصه خطرناك بودن بيشترسم است.به عنوان مثال سمي با5000= LD 50 خطركمتري ازسمي با350= LD 50 دارد . لتال دز رامعمولابراساس مسموميت دهاني يا مسموميت پوستي تعيين مي كنند.

نكته : ميزان خطرناك بودن يك سم بيشتربستگي به لتال دز دارد نه كاربرد سم .يعني نمي توانيم بگوييم كه يك سم علفكش به اين دليل كه براي نابودي گياهان ساخته شده، براي انسانهابي خطراست؛بنده خود درسال 81 (شهرستان كلات )  شاهدبيماري پوستي كشاورزي بودم كه سم علفكش گرانستار(پهن برگ كش اختصاصي گندم)را بادست  بدون دستكش داخل تانكربه هم زده بود و دو روزبعد درتمام بدنش لكه هايي ظاهرشدكه تاكنون ازبين نرفته.

همچنين سموم قارچ كش نيز براي انسان بسيارخطرناكند؛بالغ بر80 درصدقارچكشها سرطان زا بوده و سموم معروفی مثل کاپتان ،مانکوزب، بنومیل ، کالکسین ، تیلت ،آلتو و... هرچندبطورمستقيم علائم مسموميت رانشان نمي دهندامامنجربه ايجادسرطانهاي دستگاه گوارش مي شوند.

علائم مسموميت حاد  درانسان شامل موارد زيراست:

 افزایش بزاق دهان،اختلالات گوارشی ،اسهال واستفراغ،لرزش،ضعف وگرفتگي عضلانی ، بی قراری ،عدم تعادل ، تیرگی دید ، فقدان حافظه ،افزایش ادرار ، تشنج ،ايجادصدا در گوش ،تب ، ناتواني درصحبت كردن ، بی خوابی ،هیجان همراه باعصبانيت ،افسردگی ،سقط جنین ،احساس سوزش  وخارش پوست ،خشکیدگی دهان ولب ،تهوع ، درد شکم ،اختلالات ژنتیکی و جنسی و.....

6- نام سم:

معمولاهرسم حداقل داراي 2 نام مي باشدكه يكي نام عمومي آن است ودرتمام كارخانجات براي يك ماده شيميائي همين نام را انتخاب مي كنند ودومي نام تجاري سم است كه شركت فرموله كننده انتخاب مي نمايد.به عنوان مثال به جدول زير توجه فرمائيد:

نام عمومي

نام تجاري

فن والريت

سوميسيدين

هگزي تيازوكس

نيسرون

آبامكتين

ورتي مك

سولفور

الوزال

ديمتوات

روكسيون

پرمترين

آمبوش

بنابراين اگردرنسخه گياهپزشكي شمانوشته شده بود(به عنوان مثال)سوين امافروشنده به شماسمي بانام كارباريل تحويل دادكافي است براي اطمينان خاطردفترچه نامگذاري  سموم را ازايشان مطالبه كنيد.

7- نوع فرمولاسيون وماده موثره:

مواد شيميائي خاصيتهاي مختلفي ازخودنشان مي دهند،بعضي ازآنهادرآب به راحتي حل مي شوند،بعضي ته نشين شده بعصي مثل ژله سفت ،بعضي رسوب مي كنندو...

ازآنجائي كه براي پخش يكنواخت وآسانترسموم لازم است آنهارا درآب ريخته وسپس سمپاشي كنيم لذا كارخانه هاي فرمولاتور، ماده خالص سمي را بسته به خاصيت آن جهت تعليق درآب ،به شكل هاي مختلفي توليدمي كنند وآنرابه اختصاربر روي بسته بندي درج مي كنندبه عنوان مثال :      پودروتابل WP= ؛     مايع امولسيون شونده=     EC فوميگانت(تدخيني)FM=      سوسپانسيون = SC      كيسه قابل حل درآبSB=

اطلاع ازنوع فرمولاسيون سموم چه كاربردي براي مادارد؟

وقتي بانظركارشناس كشاورزي سمي براي گياهان تجويزشد مواردي را درنسخه خود درنظرمي گيردكه باعث صدمه رساندن به محصول نشود.به عنوان مثال چنانچه دماي هوا بيش از30 درجه سانتيگرادباشد سمومي بافرمول WP ممكن است باعث ايجادلكه هاي بافت مردگي واصطلاحا سوختن برگها شوند.

سمومي بافرمول FM درجايي كه خود انسان درحال استنشاق(تنفس كردن)است نبايد بكارگرفته شوند.محلولهاي SC را بايستي قبل ازاستفاده خوب تكان دهيم؛وسايرشرايط...

8- تناوب سموم:

الف) بسياري ازآفات دراثر استفاده مكرر از يك ماده شيميائي ،نسبت به آن مقاوم مي شوند بنابراين بايستي جهت مبارزه باآفات ،در هربار مصرف نوع سم راعوض كنيم . به عنوان مثال چنانچه براي مبارزه بانسلهاي مختلف كرم سيب 4 مرتبه سمپاشي انجام مي شود نبايد تمام اين مراحل با يك سم (مثلاهر4 مرتبه  ديازينون)باشد،بلكه اين سم درتناوب با زولون،مالاتيون،گوزاتيون،دانيتول و... قراربگيرد.

ب) همچنين بايد قدرت آفت كشي سموم را درضمن تناوب درطول يك سال زراعي به تدريج زيادكنيم.به عنوان مثال درابتداي سال براي مبارزه باشته درختان ابتدا ازسموم نسبتا ملايمي مثل مالاتيون استفاده شود ودرنسلهاي بعدي به سراغ سموم قوي تربرويم درغيراينصورت تجربه نشان داده است كه استفاده ازسمومي باقدرت كشندگي زيادمثل كنفيدور در ابتداي سال باعث عدم نتيجه گيري ازسموم ضعيفتر در تناوبهاي بعدي خواهدشد.

ج) بعضي ازسموم خصوصا ازدسته پيرتروئيدها (مثل :سايپرمترين،پرمترين،فن پروپاترين،فن والريت)وهمچنين سموم گوگردي باعث ازبين رفتن موجودات مفيدي مثل كنه هاي شكارچي مي شوندودرنتيجه باعث ازديادكنه هاي انگل خواهند شد.استفاده ازاين سموم ترجيحا به همراه سموم كنه كش ويا درفصولي باهواي خنكتر(كنه هادرهواي گرم تابستاني بيشتر تكثيرمي شوند)توصيه مي شود.

9- دقت به نحوه اثر سموم ( تماسي،گوارشي،سيستميك ،تدخيني) :

آفات مكنده  گاهي درمعرض محيط سمپاشي قرارنمي گيرند لذابراي سمپاشي عليه آنها بايستي ازسموم سيستميك استفاده شودبه عنوان مثال براي مبارزه باشته سبزهلو كه باعث پيچيده شدن برگ درختان هسته دارشده وخود درزير برگ زندگي مي كندويا ترپس پيازكه درلابه لاي برگها فعاليت مي كند بايد ازسمومي استفاده شودكه به داخل شيره گياهي نفوذكرده وآفات را درپشت  وروي برگ نابودكند.دراين مورداستفاده ازسموم تماسي كه لزوما بايدبابدن آفت درتماس باشند چندان كارائي نخواهد داشت.

به دليل نحوه اثرسموم ، عملا سم موثري براي آفات چوبخواروجود نداردزيرا ماده سمي نه به بدن آنهامي خورد (چون درمغزشاخه ها يا تنه هستند) يعني سموم تماسي بي تاثيرند نه غذاي آنها را آلوده مي كند(شيره گياهي به داخل قسمتهاي چوبي شده واردنمي شود)  يعني سموم سيستميك وگوارشي بي اثرند ونه تزريق گازسمي به داخل تمام شاخه هاي سوراخ مقدوراست(خاصيت تدخيني).

10- سمپاشي بي رويه:

همه ما مي دانيم كه همواره پيشگيري بهتراز درمان است.بنابراين درموردسمپاشي نيز طبق نظر افرادباتجربه وسابقه منطقه ازنظر آفات وبيماريهاي رايج ،بايستي اقدام به سمپاشي نمود.به عنوان مثال چنانچه  ميوه گيلاس يا آلبالو در زمان برداشت كرمي شده بود ديگرزمان انجام سمپاشي گذشته است زيرا ياكرم ازميوه خارج شده ويا در داخل هسته ميوه قراردارد وعمل سمپاشي فقط ميوه مصرفي راآلوده خواهدكرد.چه بسيارديده شده كه كشاورزان درهنگام برداشت محصولاتي همچون خربزه باديدن سوراخهاي موجود بر روي ميوه ومگسهاي پراكنده در محيط ،اقدام به سمپاشي كرده وسپس ميوه مسموم را به بازارفرستاده اند!

سوال: اگرگياهي كه آفت ندارد ياآفت آن بسياركم است را سمپاشي كنيم چه مشكلي پيش خواهدآمد؟

علاوه برمصرف انرژي ،هزينه هاي اضافه وآلوده شدن خود گياهان ؛مهمترين اشكالي كه پيش مي آيد اين است كه : بر روي گياهان موجودات مفيدي نيز وجود دارندكه مانند زنبورعسل درگرده افشاني وتشكيل ميوه دخالت مي كنند ويا مانندسنهاي شكارچي وزنبورهاي پرداتوروبالتوري سبزيا كفشدوزك هفت نقطه و...  مشغول شكارآفتها هستند.اين موجودات مفيد دراثرسمپاشي ما نابود مي شونددرنتيجه حشره هايي كه تابه حال خسارت مهمي نداشته اند (آفات درجه دو) دراثرازبين رفتن دشمن طبيعي ،زيادشده وطغيان مي كنند وشرايط  ما رامجبوربه استفاده ازسموم جديدتري خواهدكرد.

 

 

 

                   علي برازنده – كارشناس كشاورزي ومسئول فني پارت گياه

            نماينده انحصاري شركت ملي شيمي كشاورز دراستان هاي خراسان

                                                 30/4/1389

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر 1389ساعت 12:38  توسط برازنده  | 

علاقمندان می توانندجهت دریافت عناوین موردنیازخودپس ازواریزوجه به حساب جام (بانك ملت)شماره ۲۱۲۵۱۷۲۹۲  به نام علي برازنده - بازاء هرحلقه سی دی ۱۰۰۰تومان به علاوه هزینه پست پیشتاز (۲۰۰۰تومان بابت ۱تا۵۶حلقه)سفارش موردنظرخودرادریافت نمایندبدیهی است ارسال دقیق آدرس وکدپستی گیرنده درتسریع ارسال سفارش بسیارموثرخواهدبود.تلفن تماس:۰۹۱۵۵۰۲۲۲۳۲-۰۹۱۵۷۶۲۰۵۷۰-۰۵۱۱۲۵۹۹۴۶۲

هدف بنده ایجادانگیزه وعلاقه برای مشاغل سالم وحلال بوده وامیدوارم هرایرانی باپیداکردن جایگاه واقعی خود وطبق لیاقتهاوتخصص به کاربپردازد بنابراین نظرهاوهمکاری شماعزیزان درتکمیل لیست برنامه های آموزشی کمک  شایانی خواهدبود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم تیر 1389ساعت 17:56  توسط برازنده  | 

نكات مهم در انتخاب وكاشت نهال

الف)توصيه هاي فني درهنگام انتخاب نهال:

1- ابتدا بايك كارشناس خبره مشورت كنيد تا باتوجه به عرض جغرافيايي ،ارتفاع ازسطح دريا ،ميزان رطوبت نسبي وجهت وزش باد ،درميان دشت يادرپناه شيب بودن ،مشخص كندكه گونه و رقم مناسب منطقه شماچيست. هرگونه گياهي رانمي توان در يك منطقه كاشت زيرا درصورت نداشتن شرايط مطلوب ،گياهان ما ضعيف شده آفات وامراض فراوان ،گلدهي كم وحتي درصورت داشتن ميوه ،ميوه هايي ريزوبدمزه توليدخواهدشد.

2- جهت اطمينان ازسلامت وكيفيت نهالهاي پيوندي ،نهال را ازافرادمعتبروبا حسن شهرت تهيه كنيد تا مبتلا به آفات وبيماريهاي صعب العلاجي مثل فوزاريوم ونماتد نبوده ،همان رقم پرمحصول ومقاومي باشدكه بر روي ليبل نوشته شده وباشرايط منطقه ما آموخته باشد.به عنوان مثال نهالهاي توليدي در شمال كشوربه دليل حساسيت به سرماي ديررس بهاره ،گرماي شديدتابستانه وخشكي ،براي كشت در مشهد مناسب نيستند.

3- طول وقطر ريشه وساقه داراي حجم مناسبي بوده وبه پوست آن آسيبي نرسيده باشد.براي موفقيت بيشتر ،نهالهاي پيوندي يك يادوساله راانتخاب كنيد.

4- درمحل نگهداري نهال وهمچنين درهنگام حمل ونقل،ريشه هاي نهال نبايد درمعرض باد ،نورمستقيم آفتاب وياهواي سرد قرارگيردهمچنين هيچگونه آسيبي به ريشه ها نرسيده باشد.

5- نهال رافقط در فصل خواب حريداري كنيد وازخريدن نهالهايي كه هنوز برگهاي آنهانريخته وياجوانه هايشان بازشده وبرگهاظاهرشده اندخودداري كنيد.

ب) توصيه هاي فني درحفرچاله وكاشت نهال:

1-  درزمان پياده كردن نقشه باغ وحفرچاله جهت كاشت نهال ؛رطوبت خاك بايد درحدظرفيت مزرعه باشد.درخاك كاملامرطوب وگلي حفرگودال وكاشت نهال صورت نگيرد.

2- دراراضي شيبدار(حداكثر تا شيب 40 درصد)كاشت نهال بر روي تراس ها انجام شود.

3- حداقل فاصله درختان را رعايت كنيد(متر).

بادام 5×5

زردآلو 5×5

سيب  5×5 و 5×6

گيلاس 5×6

گردو 10×10

هلو 2×4

انگور 3×3

فندق 5×5

4- قبل ازكاشت نهال ،ريشه هاي زخمي وآسيب ديده را قطع كنيدوبعدازهرس ريشه آنرادر محلول ضدعفوني فروبريد.

روش تهيه محلول ضدعفوني :300 گرم قارچكش مانكوزب + 10 كيلوگرم خاك رس + 10 كيلوگرم كود دامي پوسيده + 100ليترآب (به جاي مانكوزب مي توانيد ازكاپتان،بنوميل،كاربندازيم يااكسي كلرورمس نيزاستفاده كنيد).

5- بر اساس نوع درخت چاله هايي به عرض 50 تا100 وعمق 60 تا100 سانتيمترحفركنيد ودرهنگام گودبرداري ،خاك رويي را به عمق يك بيل دريك سمت وخاك زيرين رادرسمت ديگرچاله بريزيد.

6- خاك رويي چاله را با هم حجم خود كود دامي پوسيده مخلوط كرده +100گرم كوداوره و50گرم سولفات روي درته چاله بريزيد.

7- نهالها رابصورت كاملاعمودي به نحوي درداخل گودال قرارداهيدكه محل پيوند10 تا15 سانتيمتربالاي سطح خاك قرارگيرد.

8- گودال راباخاك پركنيدوباپاخاك اطراف ريشه رافشاردهيد.

9- نهال كاشته شده رابلافاصله آبياري كنيدوبراي جلوگيري ازتكان خوردن وكج شدن نهال آنرا به يك قيم ببنديد.

10- توجه كنيد كه روش آبياري تشتكي همواره بهترازغرقابي مي باشد.(به اين صورت كه جوي آب درهنگام عبور ازكنارنهال به دوجويچه منشعب شده واز 30-20سانتيمتري دور تنه بصورت دايره وار بدون برخوردمستقيم باپوست نهال ،بگذرد ودرانتها مجددا دوجويچه به هم متصل شده وبه سمت درخت بعدي برود.

11- به منظور جلوگيري ازسوختن پوست ظريف وسبزنهال مي توانيد به تنه آن رنگ سفيدپلاستيكي بزنيد درفصل زمستان تنه مالي باتركيب بردو علاوه برتامين نظرفوق،باعث ضدعفوني تنه عليه قارچهاي پوستي ميزخواهدشد.

روش تهيه تركيب بردو:

ابتدا يك كيلوگرم آهك آبديده رادر5 ليترآب ريخته وبهم بزنيد سپس يك كيلوگرم سولفات مس را جداگانه در5 ليترآب حل كرده وبه محلول آب-آهك اضافه كنيد تاخميري يكنواخت شبيه به ماست به رنگ فيروزه اي بدست آيد ازاين محلول براي ضدعفوني قسمتهاي تراشيده شده استفاده كنيد.

توجه : لازم به ذكراست كه محلول وخميربردو پس از24 ساعت خاصيت ضدعفوني كنندگي خودرا ازدست مي دهند بنابراين فقط به اندازه مصرف روزانه تهيه شده وهرگزازمحلولهاي آماده شده ومانده استفاده نكنيد.

 

 

 

                                                                        باآرزوي موفقيت – علي برازنده ۹/۵/89

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم تیر 1389ساعت 18:33  توسط برازنده  | 

ماکه راضی شده ایم رزق مقدرشده را

                                          نکشیم نازگدایان توانگرشده را

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم تیر 1389ساعت 9:50  توسط برازنده  | 

نكاتي درموردپرورش گوجه فرنگي گلخانه اي:

 

مقدمه :

 بطوركلي ارقام گوجه فرنگي به دوگروه عمده بوته اي وبالارونده تقسيم مي شوند. گوجه فرنگي هاي بالارونده ازرشدانتهايي برخورداربوده وداراي رشدنامحدودهستند درحالي كه گوجه فرنگي هاي بوته اي پس ازاتمام رشداوليه ،توليد محصول كرده وبصورت كوتاه باقي مي مانند،مدت دوام آنهاكم بوده وحتي درصورت كنترل دماي محيط،عملكردآنهابه زودي متوقف خواهدشد.

قاعدتا براي كشت گلخانه اي به دليل داشتن فضاي كاري محدود،تمام ارقامي كه انتخاب مي شوند ازنوع بالارونده هستند،اين ارقام بايستي داراي قدرت تحمل در دماهاي متغير(اختلاف دماي حداقل وحداكثر)،مقاومت دربرابرترك خوردگي ،داشتن ويژگي زودرسي ورنگ اندازي ،ومقاومت مطلوب نسبت به بيماريها درشرايط مرطوب وتهويه نامناسب باشند.

اين تقريبا يك اصل كلي درطبيعت است كه  گياهان ضعيف بيشتر موردتهاجم آفات وبيماري قرارمي گيرند ؛ گياهي كه درمحيطي خارج ازمنطقه بومي وشرايط ايده آل خود،كاشته شودمعمولاضعيف است.به عنوان مثال كاشت گياه سايه پسند درآفتاب ايجادمشكلات عديده اي خواهدكرد ،كاشت گياهان كوه پايه اي (مناطق خنك ومرتفع )دردشت ،وهمچنين كاشت گياهان روزبلند درمناطق روزكوتاه ،كاشت گياهان اسيد دوست درخاك قليايي و...همگي باعث آسيب پذيري بيشترمي شود .

بنابراين آگاهي ازشرايط جغرافيايي وسوابق بيماريهاي اپيدميك(بيماريهاي رايج دريك منطقه) واطلاع ازكشتهاي پيشين درگلخانه مي تواند كمك شاياني درانتخاب رقم وپيش گيريهاي لازم درخصوص مشكلاتي همچون وجود نماتد يا فوزاريوم ،يامسموميت ناشي ازمصرف زيادكودهاي شيميايي درخاك باشدزيرا مقابله با اين عوامل بعدازكاشت واستقرارگياه بسياردشوارخواهدبود.

اين نكته نيزبسيارمهم است كه عناصر غذايي نسبت به هم، اثرات متقابل مثبت يامنفي دارندوازديادبيش ازحديك كود درخاك مي تواند منجربه كاهش جذب چندعنصر ديگر درخاك شده وهمچنين خطرتكثيربيماريهاي گياهي را درپي داشته باشدبنابراين يك كود هرچندكه مرغوب وگران قيمت باشد ولي لازم است قبل ازاستفاده ،به موادموجود درآن دقت كنيم به عنوان مثال استفاده ازكودهاي كامل خارجي تحت عنوان 36-12-12 ويا كودهاي ابتداي رشدمعروف به  20-20-20 كه حاوي 20 قسمت نيتروژن ،20 قسمت فسفر و20 قسمت پتاسيم ودرصدبسياركمي ازموادريزمغذي نظيرگوگرد،منگنز، كلسيم،روي،آهن،منيزيم،بر و موليبدن است  درشرايطي مناسب است كه خاك به تمام آنهااحتياج داشته باشد والا با افزايش ميزان كوهاي غير ضروري ،خاك گلخانه  مسموم شده، نوك وحاشيه برگها قهوه اي وگياه ضعيف خواهدشد به عنوان مثال با ازديادبيش ازحد ميزان فسفردرخاك ،جذب آهن  و روي كم شده ويا با ازدياد نيتروژن نسبت به كربن موجود درخاك ،بامشكلات عديده اي ازجمله داشتن شاخ وبرگ فراوان ونداشتن گل وميوه مواجه خواهيم شد .

بايدتوجه داشت كه سخت كوشي ، بي خوابي وتلاشهاي بي وقفه، تنها راه رسيدن به اهداف توليدي واقتصادي نيست بلكه براي دست يابي به يك درآمدمنطقي ومكفي بايد تجارب ومطالعات كافي درچند مورد داشته باشيم:

1-آشنايي بانيازهاي غذايي درطي دوره رشد گياه از زمان كاشت تاپايان برداشت .

2- فراهم نمودن شرايط محيطي موثر بر ميزان كمي وكيفي محصول .

3- آگاهي نسبي از شرايط بازار خريد وهماهنگ شدن باآن ؛ به عنوان مثال ،مي دانيم كه باسردشدن هواواتمام گوجه فرنگيهاي بوته اي دراواخر آبان وخارج ازفصل  ، اين ميوه حالتي تجملي وقيمتي مناسب در بازار پيداخواهدكرد ؛دراين شرايط اقدام به كاشت آن درهمان ماه، عقلاني نخواهدبود زيراتاهنگامي كه محصول مابه مرحله برداشت برسد قطعا گوجه هاي توليدي مناطق گرمسيري (جيرفت ،خوزستان و...)باقيمت تمام شده بسيارنازلتر راهي بازارشده  ومعادلات ريالي ما رابرهم خواهدزد درحالي كه بامشكلات عديده اي ازجمله : دماي پايين خاك وعدم جوانه زني بذور، رطوبت زياد داخل گلخانه به علت بسته بودن دريچه هاي تهويه ،تجمع وچكه كردن آب ازسطح سرد پوششهاي گلخانه اي بر روي گياه ،كمبود انرژي ونورآفتاب وعدم رنگ اندازي ميوه وكيفيت پايين وطعم نامناسب آن و غيره  دست به گريبان بوده هزينه هاي زيادي رابراي توليد بايدبپردازيم.

كشت گياهان درگلخانه حائزويژگيهاي منحصربه فردوريزه كاريهايي است كه به طوركامل درهيچ كتابي ذكرنشده وياقابل ذكرنيست به اين معني كه برخي حالات وشرايط را فقط مي توان درقالب مشاهده عيني وتجربه شخصي به دست آورد ؛كتب راهنماي موجود دربازار نيزاكثرا بصورت ترجمه شده ازمنابع علمي كشورهايي است كه داراي شرايط بسيارمتفاوت اقليمي ،اقتصادي  وتكنولوژيكي باكشورما مي باشند.

سعي ما دراين مقاله برآن  است كه بيشتربه نكات ريزفني وتجارب كاري گلخانه داران مختلف پرداخته شود؛ لذا ازذكر كليات ومواردبلااستفاده اي مانند نام هاي علمي ، تبليغ كودهاي داخلي ياخارجي، لوازم وكالاهاي تجاري ،جداول ونمودارهاي آماري درحدامكان پرهيزگرديده و اميداست كه متن مندرج باتمام نواقص وكاستيهاي چشمگير، مورداستفاده علاقمندان به مشاغل سالم ،حلال وپرزحمت قرارگيردو اين عزيزان  نيزبا مطرح نمودن تجربه هاي مفيدخود ،بنده وسايرهم وطنان گرامي را درجهت رشدواعطلاي كشاورزي وملي رهنمون باشند ؛ مشتاقانه منتظرشنيدن پيشنهادات وانتقادت عزيزان هستيم.

  

اقدامات لازم قبل ازكاشت :

1- چنانچه گلخانه اي راخريداري يا اجاره نموده ايدكه سالهاي قبل نيز تحت كشت قرارداشته ،بهتراست با انجام آزمايش خاك درمراكزمعتبر،از چند نكته  اطمينان خاطرحاصل كنيد:

الف )  خاك گلخانه آلوده به آفات خسارت زايي مانند  نماتد ،ورتيسيليوم وفوزاريوم نباشد؛ درغيراينصورت متحمل هزينه هاي گزاف ،اتلاف وقت وانرژي زيادي شده ومجبوربه تعويض كامل خاك گلخانه و اطراف آن ويا استفاده ازسولاريزاسيون (ضدعفوني خاك درزيرپلاستيك تحت نورشديدآفتاب )وياتزريق سموم مهلكي مثل متيل برومايد يا متام سديم(واپام ) مي شويدكه عملا تمام موجودات مفيدخاك(ميكروارگانيزمهاي مفيد) رانيزازبين مي برند.

ب ) خاك گلخانه دراثراستفاده بي رويه ازكودهاي شيميايي مسموم نشده باشد؛ دراينصورت نيز مجبوربه تعويض كامل خاك وياچندين بارغرقاب كردن وشستشوي خاك باآب شيرين (يعني EC كمتراز4 )خواهيدشد.

شايان ذكراست كه درحالت مسموميت ،انجام آزمون خاك هيچگونه كمبودعناصرغذايي رانشان نمي دهد اما درواقع قابليت جذب وبرهم كنش مثبت اين عناصرازبين رفته است.

دراين خصوص توصيه مي شودبعدازآغازكشت نيزكودهاي موردنيازرا حتي المقدورازطريق محلولپاشي برگي استفاده كنيد.

2- پس ازآماده سازي خاك ،كشيدن پلاستيك وفراهم بودن تمام شرايط براي شروع كشت وكار،بهتراست كه فضاي داخل گلخانه رابه روش زيرضدعفوني نماييم:

دريك اجاق كوچك  ، آتشي روشن كرده وبر روي آن يك صفحه فلزي قرارمي دهيم به شكلي كه شعله آتش فقط ورقه راداغ كند ؛سپس به ازاء  هر1000 مترمربع فضاي گلخانه يك كيلوگرم گوگرد    ( مش 200-50 ) روي ورق مي ريزيم ،بلافاصله گلخانه راترك كرده و دريچه هاي تهويه و درب ورودي را مي بنديم ؛دراين حالت دودسفيدرنگي (گازسمي H2S)متصاعدخواهدشدكه لازم است به مدت 24 ساعت در فضاي گلخانه باقي بماندتا اسپورقارچهاي بيماريزا درسطح خاك ،حشرات آفت ،وحتي موشهاي بذرخوار  را نابود يافراري سازد.

 

 نكته :

براي مناطقي كه داراي حشرات بذرخوار وياموشهاي فراواني بوده و خسارات زيادي را پس ازكشت مستقيم بذرازمحل تغذيه آفات يادشده  متحمل مي شوند(مخصوصا درموردگياهاني كه گاهي نشاءگيري نشده ومستقيم كشت مي شوندمثل خيار) توصيه شده است كه مقداري بذر ارزان قيمت مثل بذرخربزه را به مدت 24 ساعت درآب خيس كرده وسپس براي تغذيه آفات ،درسطح گلخانه بريزيدتا درنتيجه به بذرهاي اصلي خسارت كمتري واردشود.

3- انتخاب رقم مناسب چه ازلحاظ شكل وبازارپسندي وچه مقاومت نسبي به بيماريها :

دقت بر روي مشخصات درج شده دركاتالوگ وبسته بندي بذورگلخانه اي مي تواندازايجاد مشكلات بعدي جلوگيري كند به عنوان مثال درج علامت (V)بر روي كاتالوگ بذرصيفي جات به معناي مقاومت نسبي به قارچ  ورتيسيليوم يا علامت (T)نشانه مقاومت به ويروس موزاييك برگ توتون مي باشد.

 

تنظيم درجه حرارت ورطوبت :

گوجه فرنگي گياهي است بسيارحساس نسبت به بيماريها ونيازمند به درجه حرارت بالا كه   مانندسايرگياهان يكساله به دماي مناسب رشد بين حداقل 18 درجه درشب  تاحداكثر30 درجه سانتيگراد دراوج گرماي روز احتياج دارد ؛تجربه نشان داده است كه دماهاي پايين تراز12 درجه وبالاتراز35 درجه سبب كاهش رشدوتوقف ميوه دهي درگياه مي شودهرچند كه دراين دماها بوته گوجه زنده باشد.

ازآنجائيكه روزهاي طولاني بانور زياد براي رشدگوجه بسيارمفيداست لذا در روزهاي سرد زمستان(دي تا اسفند) محصول ،بسياركم وبي كيفيت خواهدشدو كاشت آن نسبت به محصولات مرسوم ديگر ، خارج ازتوجيه  اقتصادي است مگرآنكه حداقل دماي گلخانه از15درجه كاسته نشده ،نورمصنوعي راتعبيه واقدامت خاصي را دنبال  كنيم .

حتمامي دانيدكه درجه حرارت بخشهاي مختلف (ميكروكليما)دريك گلخانه متفاوت است به اين معني كه دماي كناردر ورودي باوسط گلخانه وهمچنين زير جداره گلخانه (كنارپلاستيك ) با ساير قسمتهامانندسقف ياكف آن  متفاوت خواهدبود  اما مهم، نتايجي است كه با آگاهي ازمطلب فوق مي توان گرفت :

1- به منظورافزايش بهره وري ،درنقاط سردترگلخانه ازگياهان مقاوم به سرما (گياهي غيرازكشت اصلي)ودرنزديك ديواره طولي(زيركمان) ازگياهان كوتاه قدوبوته اي (مثل سبزيجات )استفاده مي كنيم.

2- مهمترين كاربرد قضيه فوق ،كنترل درجه حرارت خاك است؛ درواقع چنانچه دماي هواي گلخانه درشبهاي سردزمستاني به كمتراز10 درجه سانتيگراد برسدآسيبهاي جبران ناپذيري به كشت ماواردآمده است اما درهمين حالت اگردرجه حرارت خاك رابالاتر 15 درجه نگهداريم ،بامشكلي مواجه نخواهيم شد،اما درصورت عكس (يعني دماي پائين خاك وگرمي هوا)گياه دچارمشكلاتي درجذب آب وموادغذايي خواهدشد.

شايان ذكراست كه گرم كردن خاك به ميزان استانداردبودن كارشركت سازنده گلخانه درفيلتركردن محيط ازخارج ،نحوه تامين گرما(داشتن شوفاژ ،محل تعبيه هيترو...)وهمچنين ميزان موادآلي موجود درخاك وميزان دي اكسيدكربن موجود ،بستگي دارد.

 

سوال فني  :

اگردريك صبح سردزمستاني واردگلخانه شده وعليرغم مرطوب بودن سطح خاك ،با بوته هاي پژمرده مواجه شديد،چه مراحلي رابراي حفظ گياهان پيگيري خواهيدكرد؟آيا براي رفع پژمردگي بايدمجددا آبياري كنيم؟محلولپاشي ريزمغذيهابراي تقويت بوته هالازم است ؟يا استفاده ازسموم قارچ كش و...؟

نظركارشناسان دراين رابطه ،عدم آبياري وممنوعيت استفاده ازهرگونه محلولپاشي مي باشدچراكه تنش بيشتري به بوته هاواردخواهدآمد؛دراينگونه مواقع بايد ابتدا علت اصلي رامرتفع كنيم يعني اقدام به گرم كردن هوا ومخصوصا خاك گلخانه وايجادشرايط مساعد براي جذب آب وموادغذايي كرده وپس ازبهبود شرايط،بامحلولپاشي كودهاي حاوي اسيدآمينه به منظورجبران تنش ،اقدام مي نماييم.

 

توليدنشاء:

خاك مناسب براي كاشت بذرگوجه فرنگي بهتراست تركيبي ازسه ماده شامل :ماسه شسته(كه قبلابوسيله آب جوش ضدعفوني شده) + پرليت +پيت موس؛ به نسبت مساوي باشد.

درصورتيكه به هردليل به جاي خاك پيت ازكود دامي استفاده مي كنيد لازم است كه قبلاازبهداشتي بودن آن اطمينان حاصل كنيدزيراتمام كودهاي موجود دربازاركه تحت عنوان كودكهنه وپوسيده (10ساله يابيشتر)توزيع مي گردد صرفاكود خشك وآفتاب خورده هستند نه پوسيده بنابراين مطمئن ترين راه به دست آوردن كود پوسيده تهيه وساخت شخصي آن است؛به اين صورت كه ابتدا مقدار1000كيلوگرم كو د دامي (تازه ياكهنه تفاوتي ندارد)را باموادزير مخلوط كنيد:

كوداوره 50 كيلوگرم،گوگردميكرونيزه 25كيلو، باكتري تيوباسيلوس 1 كيلو ،سولفات روي 5 كيلو،سولفات آهن 5كيلو.

(توجه داشته باشيدكه اين فرمول كلي بوده وبراي خاكهاي قليايي استان خراسان توصيه شده وبسته به نتايج آزمون خاك ،قابل تغييرخواهدبود).

موادفوق را درمحيطي به ارتفاع 180 سانتيمتر روي هم ريخته وباهم مخلوط مي كنيد و روي آن را غرقاب كرده وبه مدت 2 ماه درتابستان يا4ماه درزمستان به حال خود رها مي نماييد.بعدازآماده شدن وفراوري كود فوق الذكر،يك كيلوگرم قارچكش بنوميل به آن افزوده وازآن استفاده مي نماييم.شايان ذكراست كه اين كود داراي اسيديته مناسب ،تهويه وموادآلي فراوان وعاري ازبذرعلفهاي هرز،اسپورقارچهاي بيماريزا وتخم يا لاروآفات مي باشد.

چنانچه براي كاشت بذورگوجه ،ازظروف مناسب استفاده نمي كنيد،لازم است كه حداقل فاصله   3 سانتيمتر بين بذرها درنظرگرفته شود،اماتوصيه گلخانه داران مجرب آن است كه ازگلدانهاي كوچك (جيفي پات)به منظورتهيه نشاء بهره بگيريد تا هزينه هاي كارگري وحمل ونقل وهمچنين ميزان آسيب ديدگي ريشه هاكاهش يابد.

بعدازاينكه گياهان جوان بين 4 تا5 برگ اصلي(غيرازبرگهاي اوليه) درآوردندزمان انتقال نشاءمشخص خواهدشد.(برگهاي اوليه ياكوتيلودوني جزئي ازدانه بوده وصرفاتغذيه گياهچه رابرعهده دارنداين برگها  گرد وبدون رگبرگ هستندوقبل ازتمام اجزاءگياه ،سرازخاك بيرون آورده وخيلي زودبامستقرشدن ريشه ورشدبرگهاي اصلي ازبين مي رونداين برگها نسبت به آفات مخصوصا مينوزحساسيت بيشتري دارند)

برخي معتقدندكه اگرنشاءگوجه فرنگي قبل ازانتقال به زمين اصلي به مدت يك هفته درمعرض هواي 10تا12 درجه سانتيگرادقراربگيرد،بوته هاي گوجه درآينده مقاومت وعملكردبهتري خواهند داشت.

زمان آبياري نشاءهنگامي است كه سطح خاك نشانه هاي خشكي وتغيير رنگ رانشان دهد اماعمق آن( 2 تا10سانتيمتري) هنوزمرطوب است.فاصله بين دوآبياري بايد ثابت باشد به اين معني كه مثلااگرهر24 ساعت 1 مرتبه آبياري انجام مي گيرد ،اين زمان گاهي به 36 وگاهي به 12 ساعت تبديل نشود.

فاصله بين دوگياه بر روي خط كاشت 50 تا60 سانتيمتر وبين دوخط بايدبه اندازه اي باشدكه رفت وآمدكارگران وجمع آوري محصول ،بدون شكستن وآسيب ديدگي بوته هاميسرگردد.تراكم بالا مخصوصا در روزهاي سرد وابري باعث افزايش حمله وفعاليت بيماريها خواهدشد.

 

تهويه :

گلخانه يعني محيطي كه به فاصله كمي ازمحيط واقعي بيرون ،درآن شرايط مطلوب رشدونموگياه را فراهم مي آورند،بنابراين ما باايجادحصار،هرچندكه قادربه كنترل رطوبت ودماي محيط شده ايم اماعملا چند ويژگي وخصوصيت طبيعت رانيز ازدست مي دهيم يكي ازاين خصوصيات توقف عبور باداست .درواقع باد - اين نعمت رايگان  الهي – علاوه برحمل وانتقال ابرهاي باران زا درطبيعت ،وظيفه باروركردن بذوربسياري ازگياهان وانتقال رطوبت وبوهاي مختلف را نيزبه عهده دارد لذا وظيفه اصلي يك گلخانه دار درواقع حفظ تعادل بين دما ورطوبت درتمام طول وارتفاع گلخانه است كه اين كاربا انجام تهويه مناسب ميسرخواهدبود.

تلقيح گلها :

يكي ازتفاوتهاي مهم بين كشت گوجه فرنگي باسايرگياهان مثل خيارگلخانه اي،اختلاف درنحوه باروري وتشكيل ميوه درآنها است به اينصورت كه درخيارگلخانه اي،ميوه عقيم بوده وفاقد بذربارورمي باشد بنابراين گل خياربراي تبديل شدن به ميوه، نيازي به تلقيح  توسط باد،حشرات وانسان ندارد؛اماگلهادر گوجه فرنگي درصورت عدم تلقيح ،پس ازمدتي خشك شده وخواهندافتاد وازآنجائي كه در داخل گلخانه به دليل عدم وزش باد و نبودحشرات گرده افشان، انتقال دانه گرده ممكن نيست بنابراين لازم است كه گلخانه دار درهنگام صبح شخصا باتكان دادن آرام  ياتحريك تمام گلهابوسيله پرمرغ  و... آنهارابارورنمايد.

درخاتمه ضمن تشكربابت وقتي كه صرف مطالعه مقاله فوق نموديد،لازم مي دانم به 2 نكته اشاره كنم:

1- اينجانب معترفم كه به علت كمبودوقت ،مطالب فوق پراكنده وناقص بوده وكماكان بامطالعات وويزيتهاي جديد درحال تكميل وتصحيح مي باشد بنابراين نظرات شمادوست گرامي دراين زمينه  بسيارارزنده ومفيد خواهدبود.

2- هرگونه استفاده ونقل قول ازمقاله فوق به منظورگسترش علم وكمك به كشاورزان وعلاقمندان كاملامجازمي باشدوهيچگونه اجباريا تعهداخلاقي بابت  ذكرمنبع وجود ندارد.

                                                                        با آرزوي موفقيت – علي برازنده 8/4/1389

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم تیر 1389ساعت 11:49  توسط برازنده  |